Symbolikken i Satanisk Forums logo

1. januar 2002

Satanisk Forums iøjnefaldende logo er meget populært blandt både medlemmer og ikke-medlemmer af Satanisk Forum, og vi får af og til henvendelser fra folk, der ønsker at bruge grafikken i forbindelse med projekter eller endda i nogle tilfælde som motiv for en tatovering.

Da Peter Gilmore – nu High Priest i Church of Satan – så logoet, gav han udtryk for, at det på alle måder fulgte "The Command to Look" (efter titlen på bogen af William Mortensen), som Anton LaVey satte som et af grundlagene for den "lavere magi", han beskrev i bl.a. bogen "The Satanic Witch". Farvevalget i logoet er da også kun bestemt af farvekombinationens visuelle indtryk, der netop har til hensigt at kommandere opmærksomheden mod billedet.

Men nu er logoet jo ikke bare et pænt billede. Der ligger også en symbolik bag billedet, som er nøje overvejet. Da jeg designede logoet, gjorde jeg mig nogle overvejelser, som jeg her kort vil beskrive.

Pentagrammets betydning burde være velkendt: Det henviser til den materialistiske verden, og orienteringen af pentagrammet henviser til et sundt menneske (herunder ikke at have illusioner). Det symboliserer både livet samt de "mørke forsvarere" af livet.

Faklen med ilden har to betydninger. Den ene betydning illustrerer den mørke flamme, livsgnisten, som satanister føler brænde i sig. Derfor er faklen også forankret nede i "roden" af pentagrammet, hvor det hele starter. Logoet blev oprindeligt brugt som logo for Prometheus Grotten, og faklens anden symbolske betydning forstås bedst med historien bag Prometheus Grottens navn, idet faklen præsenterer Prometheus' ild:

Prometheus var i den græske mytologi en titan, der stjal ilden fra Olympen og gav den til mennesket. (Titaner er kaos-magter, der kom før guderne, og som kan sammenlignes med jætterne i den nordiske mytologi; Prometheus kan her sammenlignes med Loke.) Prometheus står som et symbol for menneskets oprør mod guderne, og ordet "promethisk" refererer til ikonoklaster af gudelignende størrelse, der er de første med stasis-knusende ideer.

Ilden, som Prometheus bragte til mennesket, vil altid brænde, mens det er i menneskets varetægt. Mens ilden brænder, kan mennesket høste dets fordele. Men mens ilden brænder, fortærer og ødelægger den også, og da Prometheus gav mennesket en gave af "guddommelig intellektuel udvikling", udsatte Prometheus også mennesket for en destruktiv kraft.

Vores civilisation er vant til kun at se ilden, ikke det, som nærer ilden – eller omvendt. Nogen vil f.eks. se ensidigt på vores "guddommelige teknologiske udvikling", men samtidig være blind overfor den kendsgerning, at vores fremskridt maler sig ind i et hjørne: Vores teknologiske fremskridt truer med at udslette selve fundamentet for vores eksistens med forurening af vores planet – både bogstaveligt og billedligt. Det er ikke muligt at bruge ilden uden at forbrænde og ødelægge noget andet.

De konstruktive og destruktive aspekter af ildens natur udgør en tilsyneladende antitese til hinanden, men som de konstruktive og destruktive tendenser modvirker hinanden, bliver de over tid til hinandens årsag og virkning. Den mørke kraft i naturen, som vi kalder Satan, motiverer alle sådanne spændinger til ændring, og som satanister søger man at genkende og udnytte denne dynamik.

Ilden i faklen i Satanisk Forums logo har syv luer, som symboliserer de syv sidste sephiroth fra kaballistisk okkultisme, der symboliserer virkelighedens verden.