Moderne satanisme i Danmark

- Ateisme, rationalisme og humanisme

23. oktober 2009

Der findes flere forskellige slags satanisme, som har større eller mindre udbredelse. Denne korte intro beskæftiger sig med den form for satanisme, som er dominerende i Danmark.

Satanisme er en humanistisk livsfilosofi. Den er konsekvent ateistisk. Satanister hverken tror på Gud, Satan, liv efter døden eller andre former for metafysik. Verden forklares og forstås ud fra videnskab, og mennesket er et tilfældigt produkt af naturlig udvikling, hverken mere eller mindre.

Religiøse forklaringsmodeller, normer og tabuer afvises, og moral opfattes som helt igennem menneskeskabt. Det betyder ikke, at satanister er uden moral, men tværtimod at satanisten påtager sig det fulde ansvar for både holdninger og handlinger, i stedet for bevidstløst at følge normer og forskrifter. Mennesket er et socialt væsen, og er fra naturens side disponeret for samarbejde og for at føle empati med sine medmennesker. Satanister tror på værdien af en sund selvinteresse, og fordelene ved at undgå konflikter og at holde sig indenfor lovens rammer.

Hvorfor Satan?

Satanister tror ikke på Satan. Satan er i stedet et vigtigt symbol, idet Satan repræsenterer det værdigrundlag, som adskiller satanismen fra almindelig ateisme. Det er vigtigt at forstå, at satanister ikke bruger satan-symbolikken på samme måde som i kristendommen. Satanister opfatter ikke Satan som symbol på ondskab, ligesom satanismen afviser kristendommens egenforståele som garant for ”det gode”. Brugen af Satan-symbolikken har mange facetter, Blandt de vigtigste oprør mod falske autoriteter og religiøse dogmer, som var skyld i forfølgelsen af påståede kættere og af videnskabsmænd før i tiden, og som i dag bidrager til fordømmelse af prævention, homoseksualitet m.m. Satan er også anklageren, som afslører hykleri, dobbeltmoral og tåbelighed. Yderligere er Satan symbol på de mørke sider af mennesket og naturen, som mange religioner prøver at fortrænge, men som netop er en forudsætning for liv, og som kun bliver skadelige, hvis man undertrykker dem.

Hvordan opstod satanismen?

Den danske satanisme er en ”moderne” eller ”rationell” satanisme. Denne form for satanisme er den største på verdensplan, selv om dens historie er forholdsvis kort. Den blev grundlagt af amerikaneren Anton LaVey i 1960'erne. Før da havde der ikke eksisteret organiseret satanisme, og satanisme fandtes stort set kun som kristne forestillinger med rødder tilbage til middelalderens forfølgelse af imaginære hekse. LaVeys Church of Satan findes stadig i dag, og er den største organisation på verdensplan. I Danmark har foreningen Satanisk Forum organiseret flertallet af de danske satanister siden 2001. Satanisk Forum er delvist inspireret af Anton LaVey, men adskiller sig ved at være mindre okkult orienteret, og ved at afspejle generelle forskelle i amerikansk og dansk kultur.

Hvad er satanisme ikke?

Der findes mange fordomme om satanisme. Nogle kommer fra kristne myter, andre fra sensationsjournalistik og gyserfilm. Disse ”former for satanisme” findes ikke i virkeligheden.

Mange forbinder også fejlagtigt satanisme med Black Metal. Men Black Metal genrens brug af satanisk symbolik er i virkeligheden bevidst samfundskritisk leg med symboler, som ikke har noget at gøre med egentlig satanisme.

Hvor kan jeg læse mere?

Satanismen er af natur ikkemissionerende, men der arbejdes på at fjerne misforståelser og fordomme, og derfor er der efterhånden en del materiale til rådighed for folk, der vil vide mere.

Du kan læse mere om dansk satanisme på http://www.sataniskforum.dk

Svar på de oftest stillede spørgsmål om satanisme kan findes her: http://oss.blazingangles.com